Kategorijas

Arhīvs

Mēnesis: 2021. gada maijs

Under this category we share articles with you.

izvēlīgā ēšana

Izdota jauna grāmata par izvēlīgo ēšanu bērniem

Izdota jauna grāmata par izvēlīgo ēšanu bērniem “Izvēlīgā ēšana. No izvēlīga uz aizrautīgu ēdāju”. Grāmatu sarakstījusi kvalificēta uztura speciāliste ar maģistra grādu uzturzinātnē Santa Grietiņa. Grāmatā apkopoti autores padomi, kas balstīti gan uz jaunākajiem pētījumiem, gan arī no pašas pieredzes, kas gūta konsultējot mazos izvēlīgos ēdājus…